Bir Oyunculuk Tekniği Olarak Coşku Belleğinin Analizi


Creative Commons License

ÖZÜAYDIN N. U.

Tiyatro Araştırmaları Dergisi - Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Hakemli Dergisi, no.39, pp.23-36, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Affective Memory is an acting technique which is developed by Konstantin
Stanislavski. Affective Memory had been used in Stanislavski System and Method
Acting; and became very popular by acting schools like Actor’s Studio and
some of the Method actors like Marlon Brando, Anthony Quinn, Al Pacino,
Robert De Niro and Dustin Hoffman. Affective Memory is still one of the main
and indispensable acting techniques which is being taught to the acting students.
This article aims to analysis Affective Memory with the development,
scientific basis, usage and the objections.

Coşku Belleği, Konstantin Stanislavski tarafından geliştirilmiş; Stanislavski
Sistemi’nde ve Metot Oyunculuğu’nda kullanılmış, Actor’s Studio gibi oyunculuk
okulları ve Marlon Brando, Anthony Quinn, Al Pacino, Robert De Niro,
Dustin Hoffman gibi Metot oyuncuları sayesinde popülerlik kazanmış bir
oyunculuk tekniğidir. Coşku Belleği, günümüzde de, oyunculuk öğrencilerine
öğretilen ana ve vazgeçilmez oyunculuk tekniklerinden biridir. Bu makalede,
Coşku Belleği tekniğinin gelişimi, bilimsel temelleri, kullanımı ve yapılmış olan
itirazlarla birlikte analiz edilmesi amaçlanmaktadır.