Kore Kadınının Moderleşme Süreci ve Ulusal Hareketinin Tarihi


Creative Commons License

Jeong E.

Şarkiyat Mecmuası, no.38, pp.67-87, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the beginning of the 20th century, imperialistic invasion and intervention was the main factor for the establishment of modern Korean consciousness and resistance to outside forces. Multifaceted research shows that this imperialistic era coincided with the period in which Korean women also acquired a modern consciousness for themselves.

There exists a notable historical significance of women in regards to fostering modern consciousness and nation building efforts during the Korean Independence Movement. Despite being under a feudalistic social structure whereby tradition, religion and a conservative thinking constituted a male dominant society, women’s power can be recognized through their achievements in such difficult times of foreign intervention. This study strives to focus on the role of Korean women in regards to the Korean independence movements against the Japanese imperialism. Not only did women hold a significant role in Korea’s independence movements, but they also took part in the foundation of democratic movements which eventually established a republic. Thus, this study strives to research such points by taking a look at women’s actions and roles in restoring domestic sovereignty and establishing a modern democratic government.

XX. yüzyılın başlarında dış güçlerin Kore’yi işgal ettiği dönemde gerçekleşen

kadının modernleşme süreci hakkındaki araştırmalar, Kore kadınlarının

‘vatanperverlik’ ve ‘milli şuur’ altında modern bir bilince sahip olmalarını

sağlamakla birlikte bu sürecin Kore bağımsızlık hareketinin tarihi ile kesiştiğini

göstermektedir. Kore toplumunun modernleşme sürecinde çelişkili sistemin

değişimini öne sürerken aynı zaman zarfında Koreli kadınlar, milletin bu

buhranlı döneminde kurdukları çeşitli vatansever dernekler ve eğitim faaliyetleri

aracılığıyla ülkeyi yabancı güçlerden kurtararak yeniden doğması için her

türlü fedakârlığı yapmıştır. Böylece kadınlar, eğitim hayatında ve aydınlanma

sürecinde erkeklerle birlikte ülkenin kaderini belirlemede etkin rol almalarının

gerektiği çağrısında bulunurken vatanı kurtarma çalışmalarının bir vatandaşlık

görevi olduğunun farkına varmışlardır. Ayrıca Batı’dan gelen modern fikirlerin

Kore’ye girmesiyle, kadınlar erkek merkezli Konfüçyüsçü normların var olan tek

yaşam tarzı olmadığı bilinci ile kadınların da eşit insanlar ve bireysel varlıklar

olduğu düşüncesinin altyapısı hazırlanmıştır. Bu tarihte Kore kadınlarının milli

mücadeleye aktif katılımı ve parçası oldukları sosyal hareketler, muhafazakâr

geleneğin hâkim olduğu Kore toplumunu şaşkına uğratmıştır. Kore kadınlarının

işgal güçlerine karşı ulusal egemenliği geri alma konusu ile bağımsızlık

hareketinde erkekler ile yan yana mücadele ettikleri dönem, çağdaşlaşma

düşüncesine bağlı olarak sistemleşme süreci olarak ifade edilebilir.