Beş Altı Yaşında Çocuğu Olan Babaların, Babalık Rolünü Algılamaları İle Aile Katılım Çalışmalarını Gerçekleştirmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

ŞAHİN H., demiriz s.

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.181, no.181, pp.273-294, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 181 Issue: 181
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.273-294
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This is a descriptive research aiming to explore the relationship between
perception of fatherhood role, participation in family participation studies administered by preschool institutions and perception of fatherhood role with
family participation studies of fathers of 5-6 years old children who are students
of officially independent kindergarten affiliated with Ankara National
Education Directorate in 2010-2011. 650 fathers out of 7807 were selected as
sample. In this research, ?=0,01 level has been chosen. In the research,
Personal Information Form, Fatherhood Role Perception Scale and Family
Involvement Scale were used as data collection tools. As a result of research:
Gender of child do not affect fatherhood role and family participation. Fathers
with first child are high on fatherhood role perception and home based family
participation. Fathers with one child are higher on fatherhood role perception
and home based family participation than father with two or more children. As
father’s age grows, so does his participation, too. As father’s status of education
and economy improves, their fatherhood role perception and family
participation improves, too. As the age of becoming a father for the first time
increases, so does a family participation level. Fathers high on fatherhood role
perception participates more family participation studies.

Bu araştırma, 2010-2011 yılında Ankara İli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı resmi bağımsız anaokullarına giden 5-6 yaş grubu çocukların babalarının,
babalık rolünü algılayışlarını, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile
katılım çalışmalarına katılım durumlarını ve babalık rolünü algılamaları ile aile
katılım çalışmaları arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlayan betimsel bir
çalışmadır. Araştırmanın örneklemini; araştırma evrenini oluşturan okullarda
bulunan 7807 çocuğun babalarından seçilen 650 baba oluşturmaktadır. Bu
araştırmada, ?=0,01 düzeyi seçilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları
olarak “Kişisel bilgi formu”, Babalık Rolü Algı Ölçeği ve Aile Katılım Ölçeği
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda: Çocuğun cinsiyetinin, babalık rolünü ve
aile katılımını etkilemediği bulunmuştur. İlk çocuğu olan babaların, babalık
rolü algısı ve ev temelli katılım düzeyi yüksek bulunmuştur. Tek çocuklu
babaların, iki ve daha fazla çocuklu babalardan, babalık rolü algısı ve ev temelli
katılım düzeyi yüksek bulunmuştur. Babaların yaşı yükseldikçe aile katılım
düzeyleri de yükselmektedir. Babanın öğrenim düzeyi ve ekonomik düzeyi
yükseldikçe babalık rolü algısı ve aile katılım çalışmalarına katılımları
artmaktadır. İlk baba olma yaşı yükseldikçe, Aile katılım düzeyleri de
yükselmektedir. Babalık rolü algısı yüksek olan babaların, aile katılım
çalışmalarına katılımları da yüksek olmaktadır.