Türkiye’nin Avrupa Birliği Gümrük Birliği’ne Girmesinin Türk Tarımı Üzerindeki Etkisi”


ÇELEBİ H.

İktisat Fakültesi Mecmuası, 60. Yıl Özel Sayı, vol.49, pp.217-229, 1998 (Peer-Reviewed Journal)