Kadınlar Sosyal Medyada Normal Doğum Eylemi İle İlgili Ne Paylaşıyor? Www.kadinlarkulubu.com Örneği


Creative Commons License

AY F. , Ekmekçi K. A. , Batuhan F., Oğuz A.

4. Uluslararası & 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Introduction: Although there are studies on the delivery methods in Turkey, the reasons for preferring the method of delivery have not been revealed in a detailed way qualitatively yet.

Aim: This study was carried out in order to determine what women share in social media regarding the normal delivery action, how they share it.

Method: The study, which is in the form of a qualitative study, is of the cross-sectional and descriptive type, the inductive method was used in the analysis of the data. 403 messages that fit the research criteria made up the sample of the study. The frequency distribution was made on the code list determined by examining the content of the messages one-by-one.

Findings: According to the research findings, it was determined that approximately half of the users wrote messages containing a request for information – help and viewed the “Delivery stories” forum, and the “Fear of delivery” was among the most viewed first three messages. Upon examining the findings of the study, it was determined that messages with the fear of pain content were at the second place.

Conclusion: Upon examining the findings of the study, it was observed that messages with the fear of pain content were at the second place, at the third place among the most viewed messages.

Suggestions: Midwives may actively reach especially young prospective mothers by using web pages with social content and answer their requests for information – help on labour and fear of birth pain as aprofessional member of the profession.

Giriş: Türkiye’de doğum biçimiyle ilgili araştırmalar olmasına rağmen, doğum biçimini tercih etme nedenleri niteliksel olarak ayrıntılı bir şekilde ortaya konmamıştır.

Amaç: Bu araştırma kadınların normal doğum eylemi ile ilgili olarak sosyal medyada ne paylaştıklarının ve nasıl paylaştıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Nitel araştırma özelliğinde olan çalışma kesitsel, tanımlayıcı türde olup, verilerin analizde tümevarım yöntemi kullanıldı. Araştırma verileri 1-8 Ocak 2017 tarihinde, belirlenen web sitesi içinde yer alan mesajlar evreninden anahtar kelimeler kullanılarak toplandı. Araştırma kriterlerine uygun olan 403 mesaj araştırmanın örneklemini oluşturdu. Mesaj içerikleri tek tek incelenerek, belirlenen kod listesi üzerinde frekans dağılımı yapıldı.

Bulgular: Araştırma bulgularına göre kullanıcıların yaklaşık olarak yarısının bilgi – yardım isteği içeren mesajlar yazdığı ve “Doğum öyküleri” forumunu görüntülediği, mesajlar arasında “Doğum korkusu”nun en sık görüntülenen ilk üç mesaj arasında yer aldığı belirlendi. Araştırma bulguları incelendiğinde ağrı korkusu içerikli mesajların ikinci sırada, en sık görüntülenen mesajlar içinde üçüncü sırada, en çok cevaplanan mesajlar içinde ise dördüncü sırada yer aldığı saptandı.  

Sonuç: Araştırma bulgularına göre kullanıcıların yaklaşık olarak yarısının bilgi – yardım isteği içeren mesajlar yazdığı ve “Doğum öyküleri” forumunu görüntülediği, mesajlar arasında “Doğum korkusu”nun en sık görüntülenen ilk üç mesaj arasında yer aldığı belirlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde ağrı korkusu içerikli mesajların ikinci sırada, en sık görüntülenen mesajlar içinde üçüncü sırada, en çok cevaplanan mesajlar içinde ise dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir.  

Öneriler: Ebeler özellikle genç anne adaylarına sosyal içerikli web sayfalarını aktif olarak kullanarak ulaşabilir, doğum eylemi ve doğum ağrısı korkusu ile ilgili bilgi – yardım arayışlarına profesyonel meslek üyesi olarak cevap verebilirler.