Ebû Eyyûb el-Ensârî Haziresinde Medfun Mevlânâ Muslihuddîn (ö. 894/1489) Hakkında Bazı Mülahazalar


Creative Commons License

Arslan Sözüdoğru H.

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.31, no.2, pp.315-324, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : İslami Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.315-324

Abstract

 Bu çalışmada Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin türbesi haziresinde yer alan ve üzerinde Mevlânâ Muslihuddîn’e (ö. 894/1489) ait olduğu yazılı olan 15. yüzyıla ait mezar taşındaki bilgiler incelenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Muslihuddîn olarak hangi âlimin kastedildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Zira üzerindeki bilgilerden hangi âlime ait olduğu kesinlik kazanamamaktadır. Bu kapsamda söz konusu yüzyılda öne çıkan ve aynı ismi taşıyan Hocazâde Muslihuddîn ve Muslihuddîn Kastallânî adlı âlimlerin hayatları incelenmiş, mevcut bilgiler ışığında mezar taşları ele alınıp, Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin türbesi haziresinde yer alan âlim olup olmadıkları karşılaştırılarak araştırılmıştır. Bu araştırma neticesinde, söz konusu mezar taşının 15. yüzyılda meşhur olan iki âlime de ait olmadığı sonucuna varılmış ve yapılan tüm araştırmalara rağmen mezar taşının asıl sahibi tespit edilememiştir.