Ebû Eyyûb el-Ensârî Haziresinde Medfun Mevlânâ Muslihuddîn (ö. 894/1489) Hakkında Bazı Mülahazalar


Creative Commons License

Arslan Sözüdoğru H.

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.31, ss.315-324, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 31 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: İslami Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.315-324

Özet

 Bu çalışmada Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin türbesi haziresinde yer alan ve üzerinde Mevlânâ Muslihuddîn’e (ö. 894/1489) ait olduğu yazılı olan 15. yüzyıla ait mezar taşındaki bilgiler incelenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Muslihuddîn olarak hangi âlimin kastedildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Zira üzerindeki bilgilerden hangi âlime ait olduğu kesinlik kazanamamaktadır. Bu kapsamda söz konusu yüzyılda öne çıkan ve aynı ismi taşıyan Hocazâde Muslihuddîn ve Muslihuddîn Kastallânî adlı âlimlerin hayatları incelenmiş, mevcut bilgiler ışığında mezar taşları ele alınıp, Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin türbesi haziresinde yer alan âlim olup olmadıkları karşılaştırılarak araştırılmıştır. Bu araştırma neticesinde, söz konusu mezar taşının 15. yüzyılda meşhur olan iki âlime de ait olmadığı sonucuna varılmış ve yapılan tüm araştırmalara rağmen mezar taşının asıl sahibi tespit edilememiştir.