Üçlü Negatif Meme Kanserinde Nanomalzeme Temelli Tedavi Stratejileri: Geleneksel Derleme


Alkaç İ. M. , Vural B.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

 Advances in materials science and nanotechnology have revealed nanomaterial-based drugs as a potential tool for cancer treatment. Thus, it has been possible to reduce the toxicity of anti-cancer drugs, increase their efficacy and circulation process, and even target the drug to cancer cells with antigens specific to the cell surface marker. Triple negative breast cancer is one of the most invasive and metastatic malignant tumors with poor prognosis, constituting 15-20% of all breast cancer cases. Patients with triple negative breast cancer do not benefit from hormonal or trastuzumab-based treatments that target cell surface receptors. Still, many chemotherapeutic drugs do not reach the tumor site in effective doses and generally show high systemic toxicity and poor pharmacokinetics. Therefore, a wide range of nanotechnologybased platforms are being explored as potential therapeutic options to overcome the clinical challenges of triple negative breast cancer therapy. To increase the efficacy of delivering therapeutic agents to breast cancer tumors, various nanoparticle drug carriers have been developed to target tumor cells, tumor vascularisation and tumor microenvironment. In this review, we discuss the treatment strategies of triple negative breast cancer through nanomaterials in detail and we aim to present a perspective on this issue. 

 Malzeme bilimi ve nanoteknolojideki gelişmeler, nanomalzeme temelli ilaçları kanser tedavisi için potansiyel bir araç olarak ortaya çıkarmıştır. Böylece antikanser ilaçlarının toksisitesini azaltmak, etkinliğini ve dolaşım sürecini artırmak ve hatta hücre yüzey belirtecine özgü antijenler ile ilacı, kanser hücrelerine hedeflemek mümkün olmuştur. Üçlü negatif meme kanseri, tüm meme kanseri vakalarının %15-20’sini oluşturan oldukça invaziv ve metastatik özelliklere sahip kötü prognoz ile seyreden ve kötü huylu tümörlerden biridir. Üçlü negatif meme kanseri olan hastalar, hücre yüzeyi reseptörlerini hedef alan hormonal veya trastuzumab bazlı tedavilerden fayda görmez. Hâlâ birçok kemoterapötik ilaç, etkili dozlarda tümör bölgesine ulaşamamaktadır ve genellikle yüksek sistemik toksisite ve zayıf farmakokinetik özellik göstermektedir. Bu nedenle üçlü negatif meme kanseri tedavisindeki klinik zorlukların üstesinden gelmek için potansiyel terapötik seçenekler olarak geniş bir yelpazede nanoteknoloji tabanlı platformlar araştırılmaktadır. Terapötik ajanların, meme kanseri tümörlerine verilme etkinliğini artırmak için tümör hücrelerini, tümör vaskülarizasyonunu ve tümör mikro ortamını hedeflemek için çeşitli nanopartikül ilaç taşıyıcıları geliştirilmiştir. Bu derlemede, üçlü negatif meme kanserinin nanomateryaller aracılığı ile tedavi stratejilerini ayrıntılı bir şekilde tartışıyoruz ve bu konuda bir bakış açısı sunmayı hedefliyoruz