Non-Compete Agreements Concluded with Merchant Assistants


Sorkun A. F.

On İki Levha, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: On İki Levha
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Merchant assistants can impair employers and principals interests against their opponents using the intangible assets of enterprise. Even if the duty of loyalty and the prohibition of competition which is valid in period of contractual relation can prevent damages of owner of enterprise, the optimal way to prevent this damage for the termination of contractual relation is to conclude non-competition agreement with merchant assistants. Law-maker subjects the validity of this agreements some conditions, restricts the scope of prohibition and purposes to establish an appropriate balance between the conflicting interests of different parties. In our thesis we examine non-compete agreements which is concluded with agent and other merchant assistants who dependent on the merchant with service contract. In the first chapter prohibition of competition is examined with holistic approach as a general. In the second chapter non-competition agreement which is valid after the termination of agency and service contract is evaluated in terms of related provisions. In the third and last chapter conclusions of violating the agreement, termination of the agreement and competent court issue are evaluated.

Tacir yardımcıları işletmeye ilişkin gayri maddi malvarlığı değerlerini kullanarak işveren veya müvekkilin piyasadaki rakiplerine karşı zarara uğramasına neden olabilir. Hukuki ilişkinin devam ettiği dönem için kanunen geçerli olan sadakat yükümlülüğü ve rekabet yasağı bu zarara engel olsa bile hukuki ilişkinin bitiminde bunun önüne geçilebilmesi için en uygun yol tacir yardımcısıyla akdedilecek rekabet yasağı anlaşmalarıdır. Kanun koyucu bu anlaşmaların geçerliliklerini birtakım şartlara bağlamış, yasağın kapsamını sınırlamış ve tarafların menfaatleri arasında bir denge kurmaya çalışmıştır. Tezimizde acente ve işletme sahibine hizmet sözleşmesi ile bağlı olan işçi konumundaki tacir yardımcıları ile akdedilen rekabet yasağı anlaşmaları incelenmiştir. Birinci bölümde rekabet yasağı kurumu genel olarak ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. İkinci bölümde acentelik ve hizmet sözleşmesi sonrası için akdedilen rekabet yasağı anlaşmaları tabi olacakları hükümler bakımından ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise anlaşmaya aykırılığın sonuçları, anlaşmanın sona ermesi ve görevli mahkeme hususları değerlendirilmiştir.