BAĞIŞIKLIK KONTROL NOKTASI İNHİBİTÖRLERİ: İRECIST, İRRC VE İRRECIST’İN PERFORMANSLARININ VE UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ IMMUNE CHECKPOİNT İNHİBİTORS: ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE AND THE AGREEMENT OF İRECIST, İRRC AND İRRECIST


Kızıldağ Yırgın İ. , Doğan İ. , Vatansever S. , Ertürk Ş. M.

41.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October - 01 November 2020, pp.205-206

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.205-206

Abstract

Giriş ve Amaç: İmmün kontrol noktası inhibitörleri, özellikle

renal hücreli kanser, malign melanom, akciğer kanseri gibi kanser

türlerine sahip hastaların tedavisinde tedavinin önemli bir bileşeni

haline gelmiştir.İmmünoterapi tedavisi alan hastalarda,tedavi yanıtını

değerlendirmek üzere farklı yanıt kriterleri tanımlanmıştır. Literatürde

bu kriterler irRC, immune-related response criteria; irRECIST, immune-

related Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; iRECIST,

immune RECIST olarak isimlendirilmiştir (1-3). Bu çalışmada amacımız

bağışıklık kontrol noktası inhibitörü tedavisi altındaki hastalarda

farklı yanıt değerlendirme kriterleri arasındaki uyumu değerlendirmek,

ölçtükleri yanıtı genel sağkalımla ilişkilendirmek ve progrese

hastalığın (PD) doğru tanıma oranlarını karşılaştırmaktır.