Günümüz İstanbul’unda Gündelik Yaşamın Çokkültürlü Metafiziği


TEKİN M.

Dinsel ve Kültürel farklılıkların Birarada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye