Epub 3.0 Üretim Kriterlerinin Belirlenmesi - Determination of Epub 3.0 Production Criteria


Creative Commons License

ÖZOĞLU Y., ÖZOĞLU F., KAYSİ F.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 1 - 04 December 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, widespread usage of tablet computer and smartphone as mobile devices are beginning to take the place of books as reading tool. Pdf format e-books which is an old standard, are widely used with desktop and laptop computers. ePub what is a new e-book standard; provide significant advantages on mobile devices with features such as text flowability, font resizable, adding pictures and add comments. This study based on ePub 3.0 format e-book production which is have features like HTML5, CSS3, SVG, XHTML5, MathML, Java Script, audio and video support when compared to ePub version 2.0.1. In this study, computer platform, reader software, e-Pub 3.0 features and production software were investigated for find out the criteria that determine the readability of the produced e-books, and was aimed to determine production criteria. As results of investigation, epub book features, production process, used platform and reader software were determined for ePub 3.0 production criteria. And this study was demonstrated, these criteria must take into consideration, if curriculum courses will be produce in ePub 3.0 standard.

Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan tablet bilgisayar ve akıllı telefon gibi mobil cihazlar okuma aracı olarak kitapların yerini almaya başlamaktadır. Eski bir standart olan pdf formatlı e-Kitaplar çok yaygın olarak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Yeni bir e-kitap standardı olan ePub; metnin akıcılığı, font boyutlandırılabirliği, resim ekleme ve açıklama ekleyebilme gibi özelliklerle mobil cihazlarda önemli avantajlar sağlamaktadır. ePub 2.0.1 sürümüne kıyasla HTML5, CSS3, SVG, XHTML5, MathML, Java Script, Ses ve Video desteği gibi üstünlükleri bulunan ePub 3.0 formatlı e-Kitap üretimi bu çalışmada esas alınmıştır. Bu çalışmada, üretilen e-kitabın okunabilirliğini belirleyen kriterleri bulmak üzere bilgisayar platformu, okuyucu yazılımı, e-Pub 3.0 özellikleri ve üretim yazılımı incelenerek üretim kriterini belirlemek amaçlanmıştır. İnceleme sonunda ePub 3.0 üretim kriterleri ePub’ın kitap özellikleri, üretim süreci, kullanıldığı platform ve okuyucu yazılım olarak belirlenmiştir. Müfredat derslerininin ePub 3.0 standardında üretilebilmesi ancak bu kriterleri gözönünde bulundurarak mümkün olabileceği yine bu çalışmada ortaya konmuştur.