Biyosensör ile Bakteri Tespiti


Creative Commons License

Baysal Ö., Nadeem S., Silme R. S. , Savran S.

Bartın Üniversitesi II. Ar-Ge Proje Pazarı, Bartın, Turkey, 10 - 11 May 2018, vol.1, no.1, pp.1111-33333

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Bartın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1111-33333

Abstract

Doğada bulunan pek çok tipteki bakteriden bazıları; insan, hayvan ve bitkilerde hastalık oluşturabilir özelliktedir. Bu bakterilerin klasik test yöntemleri ve moleküler tekniklerle laboratuvarda kesin teşhisi mümkün olsa da uzman personel ve gerekli cihazlara ihtiyaç duyulacağı gibi, masraflı ve zaman alıcıdır. Bu süreçte bir çok hata gerçekleşmesi mümkün olduğundan analizlerin güvenilirliği ve kaybedilen zaman kavramları, esasen hızlı ve kesin tanı kavramının tedavinin olumlu ilerlemesi açısından ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. DNA düzeyinde tarama yapabilen spesifik üretilmiş biyosensörlerle bakterilerin hızlı ve kesin tanısı yapılabilir. Son yıllarda teknolojik gelişmeler ile biyolojik sensörlerin hızlı, spesifik, duyarlı, ucuz, yerinde ve gerçek zamanlı tespite imkan sağlaması, özellikle çevre mühendisliği, sağlık ve tarım alanında kullanım olanaklarının artışına ve daha fazla önem kazanmasına yol açtığından bu çalışmanın temelinde bakterilerin tespitine yönelik biyosensör tasaımı kapsamında elde edilen sonuçlarla uzamnlık gerektirmeyen, hızlı tespite imkan tanıyan ticari ürün üretilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada model bakteri olarak Escherichia coli kullanılması planlanırken, her türlü bakterinin de yüksek doğrulukla tespitini gerçekleştirebilecek paket bir sistem olarak ticari ürün eldesi mümkündür. Bu sayede bitki, hayvan, insan, ayırmaksızın organizmaların üzerinde bakterilerin takibi, tespiti, oluşan bakteri kökenli hastalıklarda, türe özgü sorunların tedavisi için en uygun belirlemelerin gerçekleştirilmesi bu sistemin oluşturulmasıyla mümkün olacağı gibi, gıda ürünleri üzerinde de mikroorganizmaların en hızlı taramasasının yapılması da bu şekilde mümkün olacağı öngörülmektedir. Yaklaşım olarak oluşturulabilecek bu sistem tıp, tarım, hayvancılık, gıda ürünleri ve daha birçok alanda kullanılabilir nitelik vadetmektedir.