Évaluation multimodale des erreurs commises par les apprenants turcophones de FLE


DENİZCİ C.

Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves, vol.6, pp.1-11, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves
  • Page Numbers: pp.1-11

Abstract

Le contexte d’enseignement d’une LE faisant preuve d’une maîtrise limitée du côté d’apprenants nécessite chez les enseignants la mobilisation des pratiques de transmission caractérisées par la mise en œuvre des stratégies discursives aux niveaux verbal et non verbal. L’activité métalinguistique des enseignants en classe englobe donc également les jugements de valeur et les modes correctifs en vue d’évaluer les performances des apprenants en classe. Dans l’optique soulignée ci-dessus, cette étude a pour objectif d’analyser l’activité enseignante dans sa dimension multimodale pour évaluer les performances plutôt orales des apprenants turcophones de FLE ayant le niveau langagier A1. Pour ce faire, les données ont été collectées à travers un corpus constitué des cours de FLE filmés en Turquie dans un établissement secondaire en situation réelle d’enseignement présentant trois enseignantes. Les analyses qualitatives qui en découlent mettent au jour, d’une part, les erreurs commises par les apprenants turcophones dans la perspective linguistique aux niveaux morphosyntaxique, lexical, sémantique, phonétique, phonologique et prosodique. D’autre part, elles mettent en évidence le recours à de diverses stratégies évaluatives/correctives sur le plan verbal chez les enseignantes, parmi lesquelles sont abordées celles liées aux erreurs. En même temps, les analyses effectuées révèlent l’utilisation de la gestuelle destinée à renforcer le plan verbal lors de l’évaluation des performances des apprenants.

Mots-clés : évaluation multimodale, stratégies évaluatives, modes correctifs, erreurs/fautes, apprenants turcophones de FLE

Öğrenenlerin kısıtlı dil yetisine sahip oldukları yabancı dil eğitimi bağlamı, öğretmenlerin, hem sözel, hem de devinimsel söylem stratejilerini barındıran aktarım edimlerini yaşama geçirmelerini gerekli kılar. Dolayısıyla, yabancı dil öğretmenlerinin üstdilsel boyuttaki sınıf etkinlikleri, öğrenci performanslarını değerlendirmeye yönelik yargıda bulunma ve düzeltme gibi evreleri de içerir. Yukarıda belirtilenlerin ışığında bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Fransızcayı A1 düzeyinde öğrenenlerin özellikle sözel performanslarını değerlendirmeye yönelik öğretmen etkinliklerini çok boyutlu bir bakışla irdelemektir. Bunun için veriler, Türkiye’deki bir ortaöğretim kurumunda ders veren üç Fransızca öğretmeninin gerçek sınıf kayıtlarına dayanan bir bütünce aracılığıyla toplanmıştır. Bütünce üzerinde gerçekleştirilen nitel çözümlemelerin ışığında elde edilen bulgular, ilk olarak, Fransızca öğrenen Türk öğrencilerin biçim-sözdizimsel, sözcüksel, anlamsal, sesbilgisel, sesbilimsel ve bürünsel boyutlarda birtakım dilsel yanlışlar yaptıklarını göstermektedir. Öte yandan, öğrencilerin yaptıkları dilsel yanlışlarla ilgili olarak öğretmenlerin çeşitli sözel değerlendirme/düzeltme stratejilerine başvurdukları görülmektedir. Aynı zamanda, yapılan çözümlemeler, öğretmenlerin sözel değerlendirme/düzeltmelerini çeşitli devinimlerle desteklediklerini de ortaya koymaktadır.