İslam Öncesi Arap Yarımadasında Çocuk Öldürme Olgusu


YILDIRIM Y.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.7, pp.79-111, 2003 (Peer-Reviewed Journal)