COVID-19 Sürecinde AB ve Türkiye’nin Tarım Politikalarına Yeniden Bakış


Creative Commons License

Çetin M. , Yücesoy A.

Yeni Türkiye Dergisi, ss.175-182, 2020 (Hakemsiz Dergi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Yeni Türkiye Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.175-182

Özet

Son yıllardaki iklim değişiklikleri, küresel ısınma, nüfus artışı, verimli tarım arazilerinin doğru kullanılmamasından kaynaklanan kayıplar, temiz su kaynaklarındaki azalma gibi birçok neden dünyada tarım sektörünü daha da önemli bir hale getirmiştir

İklim krizinin etkileri itibariyle dünya gündeminde önce çıkması ve 2020 yılı başlangıcı itibariyle de covid-19 salgının tüm dünyayı sarması, gıda krizinin doğmasına ve tarım sektörünün öneminin daha da artmasına yol açmıştır.  

Tarım sektörü yaşamsal öneminden dolayı ekonomi politikalarının ana hedeflerinden biri olmuş, tarım politikaları, makroekonomi politikalarının da ana parçasını oluşturmuştur. Doğa koşullarından fazlasıyla etkilenmesinden ve sektörün istikrarsızlığından dolayı tarım, yoğun bir şekilde devlet müdahalesini gerektirmiştir. Sosyo-ekonomik hedefler çerçevesinde tüm devletler, tarım sektörüne doğrudan ya da dolaylı müdahalede bulunmuşlardır.