Testing The Projective Methodology On Obesity In Adolescence And Its Family Environment


İkiz E. T.

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, vol.2, no.2, pp.89-96, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.89-96
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: The aim of this study is to explore the psychic apparatus of obese adolescents within their families in two different cultures: Turkey and France. Participants are composed of a clinical group and a control group, each consists of obese adolescents between 12-18 years of age, with 10 girls and 10 boys, with their families. On the individual level, projective tests (Rorschach, TAT) are applied to the obese adolescents; on the family level, a semi-structured family interviews as well as “family projective tests” (projective geneography test, projective spatiography test) which allow obtaining a figuration referring to the unconscious structure of the family group are applied. The unconscious structure of the family group is assessed according to the test findings. Results showed a profile of dysfunction within the various family constellations: traumas transmitted through generations resulting in narcissistic weakness, sensitivity to separations and void, that voices the obesity symptom. It is noticed that the presence of past traumas that impact generational lineage weaken the inner group, regardless of the families’ country of origin. We present the results of this research through the presentation of two cases of obese teenagers and their families, one Turkish the other French, that are representative of the various families encountered. We show these two case studies by highlighting data from the Rorschach test and family projective tests, then we discuss the common and unique intercultural elements with the examples of these two families. Keywords: Psychology, Obesity, Family Relations, Adolescence

Obez Ergen ve Ailesinin Projektif Testlerle Değerlendirmesi Özet: Bu çalışmanın amacı, obez ergenlerin psişik aygıtlarını aileleri içinde, iki farklı kültürde araştırmaktır: Türkiye ve Fransa. Katılımcılar, aileleriyle birlikte her biri 12-18 yaşları arasındaki 10 kız ve 10 erkekten oluşan klinik grup ve kontrol grubundan oluşmaktadır. Bireysel düzeyde, projektif testler (Rorschach, Tematik Algı Testi) yalnızca ergene; aile düzeyinde yarı yapılandırılmış aile görüşmeleri ve yanı sıra aile grubunun bilinçdışı yapısına dair bilgi edinmeye olanak sağlayan “aile projektif testleri” (projektif soy-çizimi ve projektif yaşam alanı testleri) tüm aile bireyleri ile birlikte uygulanmıştır. Obez ergenin psişik aygıtı ve aile grubunun bilinçdışı yapısı test bulgularına göre değerlendirilmiştir. Sonuçlar, aile dizilimlerinde bir işlev bozukluğu profilini göstermiştir. Buna göre, obezite semptomunu ortaya çıkaran; nesiller arası aktarılarak narsisistik güçsüzlüğe/ kırılganlığa, ayrılığa ve boşluğa duyarlılığa sebep olan travmaların varlığıdır. Nesiller arası aktarılan, soy zincirini etkileyen ve aile grubunu zayıflatan geçmiş travmaların varlığı, hangi ülkeden olduğundan bağımsız olarak çalışmaya katılan ailelerde gözlenmiştir. Araştırmanın sonuçları, araştırmaya katılan aileleri temsil eden, biri Türk diğeri Fransız olan iki obez ergen ve ailelerinin test bulguları üzerinden örneklendirilerek sunulmuştur. Bu iki obez ergen olgusunun Rorschach testi bulguları, aile projektif soy-çizimi bulguları ve aile projektif yaşam alanı test bulguları gösterilerek yorumlanmıştır. Ardından bu iki ailenin örneğinden yola çıkılarak birbiriyle ortak ve birbirinden ayrışan kültürlerarası unsurlar tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Psikoloji, Obezite, Aile İlişkileri, Ergenlik.