Management Communication Strategies Impact on Job Satisfaction


VAROL E. S.

International Strategic Management Conference 2005, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.967-976

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.967-976

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationships between various management strategies on communication and job satisfaction of remote workers. A literature review indicated that various management communication strategies directly effect job satisfaction of remote workers. But, this assertion hasn’t been objectively tested on Turkish remote workers in telecommunication area. Consequently, samples of 34 remote workers from one of Turkish telecommunication companies were surveyed and results analyzed using Pearson’s correlation. Thirteen aspects of the strategies were found to have significant effect on the job satisfaction of remote workers: communicating job responsibilities; goals/objectives; deadlines and expectations; communicating freely and regularly; visiting work site; implementing collaborative teamwork; providing equipment; assisting career development; continuing training; reviewing work and salary regularly. A conclusion that social, cultural and economic contexts may have a certain part played in the impact of management communication strategies on the job satisfaction of remote workers reveals in this article.

 

Bu çalışmada, uzakta çalışan personelin tatmini ile ilgili iletişim konusundaki çeşitli yönetim stratejileri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Korelasyon analizi yardımıyla söz konusu ilişki incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

 Bu çalışmanın amacı, iletişimle ilgili çeşitli yönetim stratejileri ile uzaktan çalışanların iş tatminleri arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Literatür incelemesi bize, çeşitli yönetim iletişim sistemlerinin doğrudan doğruya uzaktan çalışanların iş tatminlerini etkilediğini göstermektedir. Ama, bu iddia objektif olarak telekomünikasyon alanında uzaktan çalışan Türk işgörenler üzerinde test edilmemiştir. Bu sebeple, Türk kominikasyon şirketlerinin birinde uzaktan çalışan 34 örnek incelenmiş ve sonuçlar Pearson Korelasyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu stratejilerden onüçünün uzaktan çalışanların iş tatminleri üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bulunmuştur.Bunlar, iş sorumlulukları, hedefler, tarihler ve beklentiler, serbest ve düzenli olarak iletişim, iş sitesini ziyaret, işbirlikçi takım çalışması uygulamak, ekipman sağlanması, kariyer gelişiminin desteklenmesi, sürekli eğitim, çalışma ve maaşın düzenli olarak yeniden değerlendirilmesi stratejileridir. Sonuç olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamlarda, uzaktan çalışanların iş tatminleri üzerinde yönetim iletişim stratejilerinin önemli bir rol oynadığı bu makalede ortaya çıkmaktadır.