Keratokonuslu hastalarda femtosaniye lazer yardımlı kornea içi halka segment uygulaması sonuçları


Creative Commons License

Altınkurt E. , Müftüoğlu O.

TOD 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

[SS-KO-071]

Keratokonuslu hastalarda femtosaniye lazer yardımlı kornea içi halka segment uygulaması sonuçları

Emre Altınkurt, Orkun Müftüoğlu
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü,İstanbul

AMAÇ: Klinik olarak keratokonusu olan hastalarda femtosaniye (FS) lazer yardımı ile kornea içi halka segment uygulaması sonuçlarını değerlendirmek.
GEREÇ-YÖNTEM: Keratokonus tanısı almış, kliniğimizde FS lazer yardımı ile yuvarlak kenarlı kornea içi halka implantasyonu yapılan hastalar (33 hasta, 52 göz) çalışmaya dahil edildi. Hastaların tüm kontrollerinde düzeltilmemiş uzak görme keskinliği (UGK), gözlük ile düzeltilmiş uzak görme keskinliği (GDGK), biyomikroskopik ön segment muayene, anterior ve posterior kornea topografi haritası, kornea kalınlık haritası ve kornea aberasyonları (kombine placido topografi-Scheimpflug rotasyon kamerası, Sirius, CSO ile) değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 6.3±18.2 (3-15) ay olan hastaların operasyon öncesi UGK ve GDGK’sı sırasıyla 0.3±0.2, 0.6±0.2 iken, ameliyat sonrasında 0.7±0.2, 0.8±0.1 olarak arttığı belirlendi (p<0.05, Wilcoxon test). Preoperatif 47.9±3.0 D olan ortalama dik K, takip sonunda 45.0± 2.6 D’e geriledi (p<0.05). Ortalama sferik eşdeğer -3.66±2.37 D iken, implantasyon sonrasında -0.91±1.89 D olarak azaldığı gözlendi (p<0.05). Ortalama total korneal coma aberasyonunun implantasyon öncesinde 1.05±0.50 µm, implantasyon sonrasında 0.67±0.45 µm düzeyine düşerek azaldığı gözlendi (p<0.05).
SONUÇ: Femtosaniye lazer yardımı ile kornea içi halka yerleştirilmesi keratokonusa bağlı refraktif ve aberometrik kusurların düzeltilmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: femtosaniye,halka,keratokonus,kornea,lazer