Polikistik Over Sendromlu hastalarda GnRH agonisti ile tetiklemenin Oosit kalitesine ve tedavi sonuçlarına etkisi


Creative Commons License

Yılmaz B., Devranoğlu B., Telci S.

Zeynep Kamil 1.Uluslararası 40.Ulusal.jinekopatoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2022, pp.35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

[SS-21][Kabul:Sözlü

Polikistik Over Sendromlu hastalarda GnRH agonisti ile tetiklemenin oosit kalitesine ve tedavi sonuçlarına etkis

 Banu Yılmaz1 , Belgin Devranoğlu1 , Serpil Telci2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM, Tüp Bebek Ünitesi

2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD

Amaç: Çalışmamızda GnRH agonisti ile tetiklemenin hastaların oosit kalitesine ve tedavi sonuçlarına etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya 2021 yılı Ocak- Aralık ayları arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM Tüp Bebek ünitesinde polikistik over sendromu tanısı ile invitro fertilizasyon tedavisi yapılan 51 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, infertilite süresi, bakılan bazal hormon düzeyleri, antral folikül sayıları ve anti-müllerian hormon (AMH) değerleri kaydedildi. Ardından hastaların tedavi dosyaları taranarak siklus sonuçları incelendi. Hastalar nihai oosit maturasyonu için hCG ya da GnRH agonisti kullanılması durumuna göre kendi aralarında gruplandı. Oluşturulan gruplar toplam gonadotropin dozları, stimulasyon ve antagonist kullanım süreleri, hCG günü estradiol düzeyleri, toplanan oosit sayıları, MI ve MII oosit sayıları, MII oranları, oosit kaliteleri, fertilize olan oosit sayıları ve fertilizasyon oranları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 51 hastanın 34’ünde nihai oosit maturasyonu için GnRH agonisti, 17’sinde hCG kullanıldı. Gruplar yaş, bazal hormon düzeyleri, antral folikül sayıları ve AMH değerleri açısından benzerdi. Siklus sonuçları incelendiğinde toplam gonadotropin dozları, stimulasyon ve antagonist kullanım süreleri, hCG günü estradiol düzeyleri, toplanan oosit sayıları, MI ve MII oosit sayıları, MII oranları açısından anlamlı fark bulunmadı. Oosit kaliteleri için yapılan skorlama sonuçları her iki grupta benzerdi( 7,88 vs 7,72). Fertilize olan oosit sayıları ve fertilizasyon oranları açısından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: GnRH agonistinin alevlenme etkisinden yararlanılarak ovulasyon tetiklemesinde hCG yerine kullanılması OHSS riskinin azaltılmasında öne çıkan yöntemlerden biridir. Ancak oosit kalitesine ve luteal geçişe olumsuz etkileri nedeni ile siklus başarısını azalttığı öne sürülmüştür. Çalışmamız; GnRH agonisti ile tetiklemenin oosit kalitesi ve siklus sonuçlarına olumsuz etkisinin olmadığı sonucunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, GnRH agonist tetikleme, oosit kalite