THE CASE STUDY OF THE “OFFENES HEIMATMUSEUM BILLERBECK” IN THE CONTEXT OF CITY, MEMORY AND MEDIUM


Creative Commons License

Tekrin D., BOZKURT G.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.13, no.1, pp.22-35, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Memory, recall, and forgetting are terms intertwined in an individual and collective context and within the context of memory and media, the city is a fruitful research area. In this study, which focuses on individual memories and experiences in urban memory, the concept of memory is studied first, in addition to that memory creation processes are mentioned and especially the concept of autobiographical memory is emphasized. In order to clarify the relationship between the urban memory and the individual experiences of people in the city, Offenes Heimatmuseum Billerbeck (OHB) hybrid open-air museum, which was established with the support of North Rhine Westphalia State of Germany between 2020-2021, was examined as a case study. The pieces of the museum are the experiences of the residents of Billerbeck about the city. The displays placed on the streets of the city, provide with the visitors both an offline experience and access to the online extent of the museum. The memory places of the city have different meanings for each individual and the entirety of these places can be considered as the very memory of the city. Within the case study of OHB, the data collected from the residents of the city has been analyzed and the repetitive patterns in the data were identified. In this way, it has been attempted to reveal how memories produce information about the city.
Hafıza, hatırlama ve unutma, bireysel ve kolektif bağlamda iç içe geçmiş terimlerdir. Kent ise hafıza kavramı ve medya pratikleri açısından araştırma potansiyeli taşıyan bir olgudur ve bu bakış açısının örnekleri literatürde mevcuttur. Kent belleğinde bireysel anı ve deneyimlere odaklanan bu çalışmada da ilk olarak bellek kavramı incelenmiş, daha sonra belleğin anı yaratma süreçlerindeki etkisinden bahsedilerek, bilhassa otobiyografik bellek kavramı üzerinde durulmuştur. Bireyin kendi deneyiminin bir çıktısı olan anılar ile bu anıların yaşanıldığı yerin etkileşimi üzerinden bir sorgulama yürütülmüştür. Kent belleği ve kentte yaşayanların bireysel deneyimlerinin arasındaki ilişkiye açıklık getirmek amacıyla 2020-2021 yılları arasında Almanya’nın Billerbeck şehrinde Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin desteği ile kurulmuş olan Offenes Heimatmuseum Billerbeck (OHB) isimli hibrit müze incelenmiştir. Bu müzenin eserlerini, Billerbeck şehrinde yaşayanların şehir ile ilgili deneyimleri oluşturmaktadır. Şehrin sokaklarına yerleştirilen paneller şehrin ziyaretçilerine hem çevrim dışı bir deneyim sunarken hem de müzenin çevrim içi boyutuna erişim olanağı sağlamaktadır. Her bir katılımcı için farklı anlamlar ifade eden kentin hatıra mekânlarının bütünü bir anlamda kentin belleğini ortaya koymaktadır. Makalede bu müzenin eserleri incelenerek sakinlerinin bireysel anılarının kentin belleği ve kentin temsili açısından sağladığı olanaklar belirlenmeye çalışılmıştır.