Laparoskopik total ekstraperitoneal fıtık onarımında (TEP) öğrenme eğrisi


Creative Commons License

Ağca B., İşcan A. Y. , Karip A. B. , Taşdelen İ., Ergin A., Aydın M. T. , ...More

7. Ulusal Fıtık Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.64

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.64

Abstract

AMAÇ Çalışmamızda son yıllarda giderek artan laparoskopik ekstraperitoneal(TEP) fıtık onarım yönteminin kliniğimizdeki gelişim süreci ve TEP öğrenme eğrisi deneyimlerimiz bildirildi. GEREÇ VE YÖNTEM Mayıs 2013 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında laparoskopik TEP onarımı yapılan primer tek taraflı hastalar çalışmaya alındı.Hastalar toplam yedi gruba ayrıldı. Öğrenme eğrisi parametreleri (ameliyat süresi, açığa geçme oranı, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar) kaydedildi, istatistiksel olarak karşılaştırıldı. BULGULAR: 380 hastanın 349’u erkek ve 31’i kadın olup yaş ortalaması 52±14,2 yıl dır. ASA skoru I ile III arasında ortalaması 1.7±0.6 dır. Operasyon süresi ortalama 46±25.9 dakikadır. Gruplar arasında operasyon süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. 60 ameliyattan sonra süre <1 saat olup plato değere ulaştı. Son iki grup arasında operasyon süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Toplam 7 hastada açık ameliyata dönüldü. Hastaların yatış süreleri açısından gruplarda fark yoktur. Ortalama takip süresi 18 (3-63) aydır. Bu sürede 3 hastada seroma ve hematom, 4 hastada nüks saptandı. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Yapılan çalışmalarda TEP yöntemiyle fıtık onarımının daha az ağrı, hızlı işe geri dönüş nedeniyle etkili ve güvenli bir onarım olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle deneyimli cerrahlar tarafında uygulandığında teknik daha etkin olmakta, hasta memnuniyeti de daha yüksek olmaktadır. Buna karşın TEP onarımın cerrahlar arasında yaygınlaştırılması ve sınırlı bir anatomik alanda çalışabilmek için bir öğrenme eğrisine ihtiyaç vardır. Öğrenme eğrisi için farklı işlem sayıları bildirilmiştir. Öğrenme eğrisinin temel amacı, komplikasyonları ve nüks oranlarını azaltmaktır. Cerrahi yaşamında belli sayıda kasık fıtığı ameliyatı yapan bir cerrahın TEP onarımını uygun teknik koşullar sağlandığında 60 ameliyattan sonra öğrenme eğrisini tamamlayabileceği ve sonraki ameliyatları makul bir sürede düşük komplikasyon ve nüks oranları ile yapabileceği sonucuna varıldı.