Psikiyatrik Hastaların CYP2D6 polimorfizminin RT-PCR ile belirlenmesi ve Adli Farmakogenetik Açıdan Değerlendirilmesi


AÇIKKOL M. , MERCAN S.

XI. Adli Bilimler Kongresi, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 April 2014

  • Basıldığı Şehir: Gazi Magosa
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)