Çalışanın Mesaiye Gecikmesini Etkileyen Faktörler (Bir Atık Yönetim Tesisinin Örneklemi Üzerine Ampirik Bir Araştırma)


Creative Commons License

AKGEYİK T.

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.8, no.20, pp.78-95, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 20
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.78-95

Abstract

This paper investigates the factors leading employee lateness, based on a sample from a waste management facility in Istanbul. The data set included 2.433 incidences of lateness to work varying between 5 and 60 minutes for 128 employees. Lateness was the dependent variable, which was defined by the number of minutes late to work. The independent variables were employee characteristics (i.e. gender and age), job characteristics (i.e. department and position) and non-work factors (i.e. day and month). The study analyzed the predictors of lateness by hierarchical regression analysis. The results of regression analysis showed that some of demographic variables including age and education were significant predictors of tardiness. Moreover, tenure and department as job factors were observed to predict lateness. Also, the findings revealed that several non-work characteristics such as month and day predicted employee tardiness. All predictors accounted for 11.5 percent of the variance in lateness. There was also a highly correlation between tardiness, and age, education, tenure and department. Finally, a significant difference by sex was found with respect to lateness, with females’ workers having higher tardiness compared to male workers. Household and child care responsibilities are the possible reasons for that difference.

Bu araştırmanın amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren bir atık yönetim tesisinin veri seti kapsamında mesaiye gecikme davranışını etkileyen faktörleri analiz etmektir. Sonuçlar, yaş ve eğitim gibi bazı demografik değişkenlerin gecikmelerin açıklayıcı değişkenleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca kıdem ve birim gibi işle ilgili değişkenler de gecikmelerin yordayıcısı olarak tespit edilmiştir. Bulgular, aynı zamanda, gün ve ay gibi işle ilişkili olmayan bazı faktörlerin de gecikmeleri etkileyen değişkenler olduğuna işaret etmektedir. Tüm değişkenler bir arada gecikmeleri 11,5 oranında açıklayabilmektedir. Araştırmanın bir diğer sonucu, gecikme ile yaş, eğitim, kıdem ve birim arasında yüksek düzeyde korelasyon ilişkisi olduğu yönündedir. Nihayet, istatistiksel analizler gecikmeler açısından cinsiyet farklılığı olduğunu göstermiştir. Kadınların erkeklere oranla daha fazla gecikme yaşadıkları tespit edilmiştir.