Bir Yeraltı Metal Madenindeki Risklerin Değerlendirilmesi


EKER H. , OCAK İ. , Yalkı H.

8 th International Conference on Safety&Health, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.325-326

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.325-326

Abstract

ABSTRACT Turkey is in the 3rd place in the world, and in the 1st place in Europe in terms of number of people died in work accidents. In Turkey, most of the fatal accidents occur in mining industry. The best way to reduce these accidents is to obey and apply occupational health and safety rules. The most important part of the occupational health and safety works is risk assessment. Failure modes and effects analysis (FMEA); is for revealing possible errors according to risks, determining and annihilating or reducing previous risks, and working effectively to improve continuously for future analyses.
In this study, risk assessment was carried out using FMEA risk assessment method for an underground mine located in Canakkale, Yenice. Identified risks have been divided into 10 sections and 170 risks have been identified, and analyses showed that the operational risk priority number (ROS) value of 147 risks is below 40, 11 is between 40-100, and 12 is above 100. Regulatory precautions need to be taken urgently for the risks which ROS values are greater than 100 in intolerable risk group.
Keywords: Failure modes and effects analysis, Metal mining, Risk assessment

 

Türkiye, iş kazalarında kaybedilen insan sayısı bakımından dünyada 3. Avrupa'da 1. sırada yer almaktadır. Ülkemizde en fazla ölümlü kazaların olduğu sektör ise madenciliktir. Bu kazaları azaltmak, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamıza ve en iyi şekilde uygulamamıza bağlıdır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının en önemli kısmı ise risk değerlendirmesidir. hata türü ve etkileri analizi (HTEA); risklere göre olası hataları ortaya çıkarmaya, öncelikli riskleri belirleyip onların oluşumunu ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yarayan ve ileride yapılacak analizler için sürekli iyileştirme amacı ile çalışan etkin bir risk analizi yöntemidir. Bu çalışmada Çanakkale Yenice’de bulunan bir yeraltı madeni için HTEA yöntemi kullanılarak risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Belirlenen riskler 10 bölüme ayrılarak 170 adet risk tanımlanmıştır. Analiz sonucunda metal maden işletmesinde tanımlanan 170 riskten 147 tanesinin Risk öncelik sayısı (RÖS) değerinin 40’dan küçük, 11 tanesinin RÖS değerinin 40-100 arasında ve 12 tanesinin ise RÖS değerinin 100’den büyük olduğu tespit edilmiştir. RÖS değeri 100’den büyük olanlar katlanılamaz risk grubunda yer aldığı için acilen düzenleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Hata türü ve etkileri analizi, Metal madenciliği, Risk değerlendirilmesi