Derinlik ölçmede yeni bir teknik ve güncel gelişmeler


Doğan E., ALPAR Ş. B.

Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1989, ss.431-444

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.431-444

Özet

Ses dalgalarının su ortamında elektromanyetik ve ışık dalgalarına göre çok daha iyi yayılması nedeniyle akustik yöntemler, derinlik ölçme ve deniz tabanı morfolojisinin tanınmasında en etkin yeri tutmaktadır. Alışılagelmiş akustik sondaj yönteminde düşey doğrultuda yayılan akustik ışın demedi kullanılır. Buna karşılık yandan taramalı sonar diye bilinen yeni yöntemde, ana ekseni yatayın biraz altında olan eğik bir akustik ışın demedi kullanılır. Genellikle kalitatif yorumlanan ve son zamanlarda kantitatif neticeler üretilebilen bu yöntem, deniz tabanı jeolojisi ve jeoteknik araştırmalarda olduğu kadar artık yeterli hassaslıkta batimetrik harita çıkarımında da kullanılmaktadır. Ayrıca bazı hassas çalışmalarda yandan taramalı sonarların kullanılmaya başlanması, öncel çalışmalardaki ve haritalardaki bazı uygunsuzlukları ortaya çıkarmıştır.