Kentsel Mekân Algısı ve Kent Kimliği Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


DERİN G. D. , ALPARSLAN B.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (CONGIST’19), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye