Üniversitelerin Ekoloji Kulüplerindeki Gönüllülerin İktisadi ve Sosyolojik Açıdan Motivasyon Kaynakları: İstanbul Üniversitesi Ekoloji Kulübü Örneği


Garan Ö., Altınay A. R. A.

in: Sağlık ve Çevre Ekonomisi Alanında Akademik Araştırmalar, zerrin dürrü,Sevcan Kapkara Kaya, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.135-157, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.135-157
  • Editors: zerrin dürrü,Sevcan Kapkara Kaya, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)'nin dört bölümden oluşan Altıncı Değerlendirme Raporu (AR6)'nun kabul edilmesinin ardından rapor bünyesinde yayınlanan "İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık" bölümünde küresel iklim değişikliğinin erken ölümlere, yerleşim yeri kayıplarına, gıda güvensizliğine sebep olduğu ve dünyayı tahammül edilemez risklere maruz bıraktığı belirtilmiştir. Bu gibi güncel haberler her gün başta sosyal medya aracılığıyla tüm kullanıcılara ulaşmakta ve toplumun bazı kesimlerinde iklim değişikliğine ilişkin bireysel ve toplumsal olarak harekete geçme isteği uyandırmaktadır. Çevreyle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere Türkiye'de de bu anlamda gözle görülür bir hareketlilik söz konusudur.

Türkiye’de 2022 yılı itibariyle uzaktan ve açık öğretim hariç yarım milyona yakın üniversite öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin bir yarısı örgün diğer yarısı da ikinci öğretimde kayıtlıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gerek üniversite sayıları gerekse öğrenci sayıları itibariyle başı çekmektedir. Bu üç şehir arasında da İstanbul’un yadsınamaz bir üstünlüğü bulunmaktadır. Üniversiteler akademik faaliyetlerin yanı sıra bünyelerinde çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere yer vererek öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına dönük çalışmalar da yapmaktadır. Bu anlamda üniversite kulüpleri, öğrencilerin danışman öğretim üyelerinin rehberliğinde çok geniş yelpazede faaliyet gösterdiği kurumlar olarak önemli bir rol oynamaktadır. Küresel iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği ekolojik kaygının bir yansıması olarak bu kulüpler arasında ekoloji kulüpleri ve gönüllülerinin sayısında da bir artış görülmektedir.

Bu çalışmanın amacı İstanbul’daki üç üniversitenin ekoloji kulüplerinde gönüllü olarak yer alan üniversite öğrencileriyle yapılacak bir odak grup görüşmesi yoluyla öğrencilerin motivasyon kaynaklarını belirlemektir. Böylece bir yandan üniversite öğrencilerinin küresel iklim değişikliğine nasıl bir toplumsal tepki verdiği anlaşılmaya çalışılacak diğer yandan da üniversitelerin benzer kulüplere ilişkin nasıl stratejiler geliştirmeleri gerektiğine yönelik tavsiyelerde bulunulacaktır. Araştırma nitel olarak tasarlanmış ampirik bir çalışmadır. Vaka analizi deseniyle yapılandırılmıştır. İstanbul’da faaliyet gösteren 3 üniversite ekoloji kulübü kriter örneklem yoluyla belirlenecek ve bu kulüplerdeki öğrenciler de maksimum çeşitlilik örneklemiyle çalışmaya dahil edilecektir. Her kulüpten 4’er öğrencinin katılacağı 12 kişilik yarı yapılandırılmış online bir odak grup görüşmesi gerçekleştirilerek elde edilecek veriler MAXQDA Nitel Veri Analiz Programıyla analiz edilecektir. Araştırma için İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etik Kurulu’na da başvuruda bulunulmuştur.