Öğrenci gözlemlerine göre hasta haklarının uygulanma durumu


KAYA H., ACAROĞLU R., ATABEK AŞTİ T., KAYA N., ŞENDİR M.

Türkiye Klinikleri – Tıp Etiği- Hukuku-Tarihi, vol.14, pp.140-144, 2006 (Peer-Reviewed Journal)