İMKB’de İşlem Gören Bankaların Performanslarının Değerlendirilmesi


SÖNMEZ A., BÜYÜKSAATÇI S. , TUNÇBİLEK N., GENÇYILMAZ G.

10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Eylül 2010, ss.99-114

  • Basıldığı Şehir: Girne
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)
  • Sayfa Sayıları: ss.99-114

Özet

 

Dünyada finansal hizmetler sektörü bankacılık odaklı ve piyasa odaklı olmak üzere iki şekilde işlev görmektedir. Türkiye’de finans sektörü ise Almanya’da olduğu gibi bankacılık hizmetleri ağırlıklı olarak gelişim göstermektedir. Eylül’09 dönemi itibariyle ülkemizde finansal sistemdeki kurumların aktif toplamları içinde bankacılık sisteminin payı yüzde 89 seviyesindedir. Bu ağırlıklarından dolayı özellikle kurumsal ve bireysel finansman sağlayıcısı bankalarda ve sektörde yaşanan aksaklıklar ya da risklerindeki yükselmeler, ülke ekonomisinin ciddi zarar görmesine neden olmaktadır. Nitekim 2000 yılında yaşanan “Bankacılık Krizi” ve 2001 yılında yaşanan “Döviz Krizi”nde zayıf ve denetimsiz sistem içinde yer alan bankaların piyasa oyunculuğundan çıkarılması ya da yeniden yapılandırılma zorunluluğunda olması, Türkiye ekonomisinin hasar görmesi ile test edilmiştir. Buna karşılık, Türk Bankacılık sisteminin sağlamlaştırılmış yapısı, tüm dünyayı sarsan ve kredibilitesi yüksek görünen birçok finans kuruluşun varlığını kaybetmesine neden olan “Küresel Finans Krizi” sırasında,  ülke ekonomisinin olası kayıplarını göreli olarak daha düşük seviyede atlatmasını sağlamıştır. Tüm bunlardan da anlaşılacağı gibi, bankacılık sektörünü göstergelerinin sürekli olarak izlenmesi ülke ekonomisinin geleceği açısından gerekli ve önemlidir. Bu bağlamda yapılacak olan performans ölçümleri, gelecek yıllara ilişkin öngörüler sağlamakla birlikte olası krizlerin tespitinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, İMKB’de işlem gören 15 bankadan, mevduat bankası olarak tanımlanan ve yabancı yatırımcıların işlem yaptığı 13 bankanın, İMKB’den elde edilen verilerle 2009 yılı performansları ve varlıkları, nitel ve nicel ölçütler dikkate alınarak ELECTRE yöntemi ile değerlendirilmiş ve alınan sonuçlarla bankaların sıralamaları gerçekleştirilmiştir.