Tanrı Kavramı ve Toplumsal İzdüşümü


TEKİN M.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.10, pp.475-491, 2003 (Peer-Reviewed Journal)