KERESTE KURUTMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ - GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KIZILÇAM (Pinus brutia) KERESTESİ KURUTMA ÖRNEĞİ


GÖRGÜN H. V. , ÜNSAL Ö. , KORKMAZ H.

2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Karabük, Turkey, 18 - 20 June 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Karabük
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Cost of  raw materials, labor, energy, factors used in production came into prominence in every day. However, today because of the reduction of natural resources, increasing of environmental awareness have become important as much costs as. So energy efficiency, sustainability and environmental influences begin significant as the cost of wasted energy. As a consequence natural energies as wind, solar, wave energy types, etc. began to displace instead of the present energy types. Evolution in energy use reflected to industries of renewable raw materials as the timber.

 

In this study a drying kiln was preferred solar energy which uses as a heat source for drying solid wood. In this method, Red Pine lumbers which have different thickness were dried to desired final moisture with %50 energy consumption relatively to other methods. Consequently when solar energy compared to other types of energy, drying can be observed with low cost and high quality.

Üretimde kullanılan hammadde, işçilik, enerji gibi faktörlerin maliyeti her geçen gün daha çok ön plana çıkmaktadır. Ancak günümüzde doğal kaynakların azalması, çevre sorunlarının artması gibi nedenlerle, çevreye karşı duyarlılık da maliyet kadar önemli hale gelmiştir. Bu yüzden harcanılan enerjinin maliyeti ile birlikte verimliliği, sürdürülebilirliği ve çevreye olan etkilerinin azaltılması ön plana çıkmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak mevcut enerji türleri yerine, doğanın doğal döngüsü içerisinde yer alan rüzgar, güneş, dalga gibi enerji türleri yerini almaya başlamıştır. Enerji kullanımındaki bu değişim, hammaddesi yenilenebilir olan ahşap endüstrisine de yansımaktadır.

 

Bu çalışmada masif ahşabın kurutulması için ısı kaynağı olarak güneş enerjisini kullanan bir kurutma fırını tercih edilmiştir. Bu yöntemde farklı kalınlıklardaki Kızılçam keresteleri istenen sonuç rutubetine, diğer yöntemlere oranla ortalama %50 enerji tasarrufuyla kurutulmuşlardır. Sonuç olarak bu alanda kullanılan diğer enerji türleriyle karşılaştırıldığında, temiz bir enerji türü olan güneş enerjisi ile düşük maliyetli ve kaliteli bir kurutma yapılabildiği görülmüştür.