Yerinde A., "Tecrubetun Vaidetun fi ta'limi'l-lugati'l-arabiyyeti: Tecrubetu Kulliyeti'l-ilahiyat bi Camiati İstanbul, İstanbul, 23-24 Nisan 2015, ss. 433-451


YERİNDE A.

el-Mu'temerü'd-devliyyi'l-evvel, ta'limü'l-Arabiyye; rüan ve tecarüb,, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2015, ss.433-451

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.433-451