Unutulmaz Turizm Deneyimi ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Arasındaki İlişki


Creative Commons License

KAHRAMAN O. C., TANRIVERDİ H.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.32, no.1, pp.43-54, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araştırmanın amacı, unutulmaz turizm deneyimi altında yer alan boyutların turistlerin tekrar ziyaret etme niyetine etkisinin incelenmesi ve turizm türlerine katılan turistlerin deneyimleri arasında bir farklılık olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu kapsamda, nicel araştırma tekniklerinden anket kullanılmış ve unutulmaz turizm deneyimi ve tekrar ziyaret etme niyeti ölçekleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu ölçekler aracılığıyla, unutulmaz turizm deneyimi boyutları ve tekrar ziyaret etme niyeti arasında bağlantı kuran kavramsal bir model önerilerek test edilmiştir. Bolu ilini ziyaret eden turistlerden kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 420 geçerli anket toplanmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda unutulmaz turizm deneyimi boyutları arasında yer alan yerel kültür ve yenilenme deneyimlerinin tekrar ziyaret etme niyetini olumlu olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kültür turizmi, yayla turizmi, termal turizm ve kamp ve karavan turizmine katılan turistlerin unutulmaz turizm deneyimi boyutlarında yer alan yenilik, yerel kültür ve yenilenme boyutlarına göre farklılıklar içerdiği saptanmıştır.