"Götürü Tazminat" Kavramı Üzerine


Sarı S.

Medenî Hukuk Hocalarına Saygı Günleri, Medenî Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu, vol.1, no.1, pp.299-304, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Doktrinde ve yargı kararlarında cezaî şart kavramından farklı bir kavram olduğu savunulan götürü tazminat kavramının incelenmesi ve değerlendirilmesidir.