Kara Yolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği


Adak M.

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019, ss.23

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.23

Özet

Bu çalışmada Türkiye kara yolu taşımacılığında yaşanan gelişmelerin ulusal ekonomik büyümeye olan katkıları analiz edilmiştir. 1966 ile 2018 yılları arasında ülkenin kamyon ve otobüs sayılarındaki artışlar ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 50 yılı aşkın bir süre için yapılan analiz sonucunda ülkede yaşanan otobüs sayısındaki artışın kamyon sayısında yaşanan artıştan daha büyük seviyede ve daha kısa sürede ekonomik büyümeye katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu sonucun nedeni olarak da otobüslerin nihai ürün, kamyonların ise genellikle ara malı üretiminde kullanıldıkları sonucuna varılmıştır.