Bir Yeraltı Kömür Madeni için 3T Risk Değerlendirilmesi


EKER H. , OCAK İ. , Yıldırım S.

8 th International Conference on Safety&Health, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, ss.794-795

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.794-795

Özet

Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre dünya da her yıl 2,3 milyon kadın ve erkek iş ile ilgili kazalarda veya hastalıklarda ölmektedir; bu da her gün 6000’in üzerinde ölüm oluyor demektir. Ülkemiz ise iş kazalarında kaybedilen insan sayısı bakımından dünyada 3. Avrupa'da 1. sırada yer almaktadır. Her gün 4 işçimizi iş kazalarında kaybediyoruz. İş kazaları
daha çok maden, metal, makine, nakliyat inşaat sektörlerinde yaşanmaktadır. Ölüm oranlarına bakıldığında ise sıralama maden, inşaat ve nakliyat olarak gerçekleşmektedir. 2014 yılındaki Madencilik sektöründe en fazla ölümlü kaza ise 31 ölümlü kaza ile kömür madenciliğinde meydana gelmiş ve 352 kişi ölmüştür. Bu yüzden kömür madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemlerimizi artırmalıyız. Reaktif yaklaşımı değil proaktif yaklaşımı benimseyerek tehlikeleri belirleyip risklerimizi değerlendirmeliyiz.
Bu çalışmada iş kazalarını dikkate alarak; 3T risk değerlendirmesi yöntemiyle bir yeraltı kömür madenindeki tehlikeler tanımlanmış, muhtemel meydana gelebilecek riskler belirlenmiş ve bu riskler, risk matrisi kullanılarak derecelendirilmiştir. Sonrasında risk puanları hesaplanmıştır. Sonuç olarak yeraltı kömür madeninin 3T risk değerlendirme yöntemine göre Modül Güvenlik Endeksi hesaplanarak sayısal olarak ne kadar güvenli olduğu ortaya konulmuştur.

 

The ILO (International Labour Organization) estimates that some 2,3 million women and men around the world succumb to workrelated accidents or diseases every year; this corresponds to over 6000 deaths every single day. Our country is ranks 3rd in the world, in Europe number one in terms of the number of people who died in accidents at work. Our 4 workers are died in occupational accidents every single day. Accidents at work have happened mainly in industries of mining, metals, machinery, transportation, construction. When we look at the death rate, respectively mining, construction and transportation have occurred. In 2014 the most fatal accidents have occurred 31 fatal accidents in the coal
mining sector, and 352 people died. That's why we need to increase precautions on occupational health and safety in our coal mining. We have to adopt proactive approach instead of reactive approach and accordingly identify hazards and assess our risks.
In this study considering that occupational accidents, in the underground coal mining, using 3T risk assessment method hazards and potential risks
that may occur are identified and these risks are rated using risk matrix with 3T risk assessment system. Then risk scores are calculated. Consequently underground coal mine Module Security Index is calculated according to the metho
d of 3T risk assessment and it has demonstrated how safe it numerically.