Paleoantropolojik Çalışmalarda Tümör


Suata Alpaslan F. , Gözlük Kırmızıoğlu P.

Her Yönüyle Kanser / Cancer In All Aspects, Hilmi Ataseven,Koray Sayın, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.25-32, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Sayfa Sayıları: ss.25-32
  • Editörler: Hilmi Ataseven,Koray Sayın, Editör

Özet

                                                                         Özet

Paleoantropolojik çalışmalarda kemik tümörleri, geçmişten günümüze insan iskeletlerinde saptanan paleopatolojik bir lezyondur. Tümörler birincil, ikincil veya iyi huylu (benign), kötü huylu (malign) olarak sınıflandırılabilir. Birincil bir tümör, bulunduğu dokudan kaynaklanır, ikincil bir tümör ise bulunduğu dokudan farklı bir dokuda ortaya çıkar. İyi huylu bir tümör, içinde bulunduğu dokunun dışına yayılmaz. Buna karşılık kötü huylu bir tümörün özelliği, köken dokusunun dışına yayılmış olmasıdır. Kötü huylu tümörler genellikle ölüm nedenidir, oysa bu, istisnalar olmasına rağmen, iyi huylu tümörler için geçerli değildir. Eski Anadolu toplumlarına ait iskeletler üzerinde bu lezyona ilişkin birçok paleopatolojik çalışma yapılmıştır. Antik insan kalıntılarındaki herhangi bir küçük neoplastik lezyon belirtisine dikkat etmek, tümörlerin türü ve atalarımızı etkileyen göreceli insidansı hakkındaki bilgimizi arttırmak için önemlidir. Modern verilerle karşılaştırma, insanlık tarihindeki kanserin evrim kalıplarını anlamaya yardımcı olabilir. Bu çalışmada, Paleolitik dönemden günümüze kadar Anadolu’da ve dünyanın birçok bölgesinde yaşamış toplumların iskelet kalıntıları üzerinde saptanan tümör olgusu değerlendirmeye alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Paleopatoloji, benign tümörler, malign tümörler

Abstract

In paleoanthropological studies, bone tumors are a paleopathological lesion detected in human skeletons to present from past. Tumors can be classified as primary, secondary or benign (benignant), malign (malignant). A primary tumor originates from the tissue in which it is located and a secondary tumor occurs in a tissue other than the tissue. A benign tumor does not spread out of the tissue. In contrast, the character of a malignant tumor is spread out of the tissue of origin. Malignant tumors usually the cause of death, but this, although there are exceptions, it does not apply to benign tumors. Many paleopathological studies have been performed on the skeleton of the ancient Anatolian societies. To pay attention to any small signs of neoplastic lesion in ancient human remains, it is important to increase our knowledge of the type of tumors and their relative incidence affecting our ancestors. Comparison with modern data, it can help to understand the patterns evolution of cancer in human history. In this study, the incidence of tumor on skeletal remains of the societies living in Anatolia and many parts of the world was evaluated until the present from the Paleolithic.

Key words: Paleopathology, benign tumors, malign tumors