A City Administration in al-Andalus: The Case of Ishbiliyyah (Sevilla)


Adıgüzel C. E.

Mukaddime, vol.2, no.10, pp.486-503, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 10
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.19059/mukaddime.555220
  • Journal Name: Mukaddime
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.486-503
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Many of the people belonging to the Umayyad dynasty were followed and killed by the Abbasid in the middle of the 2/8th century when the movement of the Abbasid emerged against the Umayyads and succeeded. The Umayyads that abolished in the East was revived in al-Andalus by Abdurrahman b. Muaviye who escaped the surveillance established his own sovereignty in the Iberian Peninsula. Although this fact was the beginning of a new period for Andalusia in terms of the political perspective, the practice of the state and the city administration being the fundamental institutions of the Islamic world continued almost same in al-Andalus. In this study, the issue of how the city administration was carried out in al-Andalus will be discussed in the example of Ishbiliyyah and in the context of its relationship with Spanish Umayyads’s political history.

Emevî idaresine muhalif olarak ortaya çıkan Abbâsî hareketinin başarıya ulaştığı II/VIII. yüzyıl ortalarında Emevî hanedanına mensup çok sayıda kişi Abbâsîlerce takip edilip ortadan kaldırılmıştır. Bu takibattan kurtulmayı başaran az sayıdaki Emevî hanedan mensubundan biri olan Abdurrahman b. Muaviye’nin İber Yarımadası’na geçip burada kendi hâkimiyetini tesis edişiyle birlikte Doğu’da ortadan kalkan Emevî idaresi Endülüs’te ihyâ edilmiştir. Bu hadise siyasî açıdan Endülüs için yeni bir dönemin başlangıcı olsa da, devlet ve şehir idaresiyle ilgili İslam dünyasının yerleşik müesseselerinin hemen hemen bir değişiklik olmaksızın Endülüs’te tatbikine devam edilmiştir. Bu çalışmada, Endülüs’te şehir idaresinin ne şekilde yürütüldüğü meselesi İşbîliye örneğinde ve Endülüs Emevî Devleti’nin siyasî tarihiyle ilişkisi bağlamında ele alınacaktır.