Son Anayasa Değişiklikleri Işığında Finlandiya Hükümet Sistemi


Creative Commons License

ASLAN V.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.119, pp.35-62, 2015 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türkiye Barolar Birliği Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.35-62
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 In the previous century, the political system of Finland was largely accepted as semi-presidential. However, the competences of the Head of State have been decreased considerably and the competences of the council of ministers and the parliament have been increased with the entry of the new constitution into force. Although the election of the Head of State by direct popular vote still prevents us from accepting the Finnish system as a classical parliamentary one, with the new constitution and the following amendments, a political system, which has more parliamentary features, has been adopted. 

Geçtiğimiz yüzyılda çoğunlukla yarı başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerden birisi olarak kabul edilen Finlandiya’da, 2000 yılında yürürlüğe giren yeni anayasa ile birlikte devlet başkanının yetkileri bir önceki anayasaya göre oldukça azaltılmış, yürütmenin diğer kanadı olan bakanlar kurulu ile parlamento güçlendirilmiştir. Devlet başkanının hala halk tarafından seçiliyor olması Finlandiya hükümet sisteminin klasik anlamda parlamenter olarak kabul edilmesini mümkün kılmasa da, yeni anayasa ve sonrasında yapılan değişikliklerle bir önceki anayasaya kıyasla parlamenter özellikleri çok daha ağır basan bir hükümet sistemi benimsenmiştir.