Cumhuriyet Dönemi Türk Hukuk Literatürüne Mütevazı Bir Katkı: Maurice Garçon’un “Adliyede Söz” İsimli Eserinin Tercümesi ve Bugünkü Yargı Etiği Tartışmaları Açısından Değerlendirilmesi


Gürler S.

Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey