THE EFFECTS OF FOREIGN AID ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFGHANISTAN (2001-2015)


Creative Commons License

Deniz M. , Ghulam Z. H.

Journal of Research in Economics - İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.110-138, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Journal of Research in Economics - İktisat Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.110-138

Abstract

The aim of this study is to realize the issue of foreign aid disbursements as practiced in Afghanistan by using objective perspective to specify the effects of foreign aid on economic growth. This research study will recognize the impacts of foreign aid disbursements on economic development as affected by the political and strategic considerations and also by corruption levels which could have significance to future foreign aid programs in developing and post-conflict countries similar to Afghanistan. This research uses secondary data and both qualitative and quantitative methods which is conducted by collecting information from books and articles also collecting socio-economic statistics from reports and surveys to analyse the conditions in Afghanistan. The study examines both advantages and disadvantages of foreign aid on economic development using theory, as well as empirical analysis of transnational countries. The results indicate that foreign aid programs alone are not sufficient and efficacious for the economic growth of post-conflict states like Afghanistan. However, after two decades of foreign aiinflows to Afghanistan, the socio-economic conditions has not been improved, in order to make contribution to development process of poor countries, the potential advantages assists as providing resources to improve infrastructure, agriculture, education and transfer of technology. The GDP growth of Afghanistan has been declined, level of corruption has been increased, poverty rate has been risen and unemployment has been increased in this period. The intended conclusion is to provide recommendations to make foreign aid programs in Afghanistan useful and beneficial to its economic development.

Gelmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin desteklenmesinde dış yardımın rolü ve yoksulluğun azaltılmasında etkinliği, kalkınma bağlamında yoğun bir tartışma konusu olmuştur. Çalışma kapsamında, geçiş ülkelerine yönelik yapılan gerek teorik ve gerekse de ampirik analizlerden istifade edilerek, ekonomik kalkınma için sağlanan dış kaynaklı desteğin avantaj ve dezavantajları irdelenmtir. 2001-2015 yılları arasında sağlanan dış destek tutarına ve ekonomik büyümeye bağlı unsurların incelenmesi, hangteorilerin Afganistan’a özel koşullara en uygun şekilde uyarlanabileceğine karar verilmesinsağlayacaktır. Sonuçlar, yabancı kaynaklı finansal desteklerin tüm olumlu etkilerinin kısa sürelolduğunu ve Afganistan gibsavaş geçirmiş fakir ülkelerin ekonomik kalkınmaları için yapılan dış yardımların yeterlve etkin çözümler olmadığını göstermektedir. Ele alınan dönemde (2001-2015) Afganistan’ın GSYİH büyümesazalmış, yolsuzluk seviyesartmış, yoksulluk oranı yükselmiş ve sizlik artmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın nihahedefi, Afganistan’a verilen dış kaynaklı desteklerin ülkenin ekonomik kalkınmasına daha etkin katkıda bulunmasını sağlayabilecek politikaları tavsiye etmektir.