Bir Siyasal Etki Aracı Olarak Uluslararası Ekonomik Önlemler


SÖNMEZOĞLU Ö. F.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, no.199, pp.7-12, 1981 (Scopus)