Travma Sonrası Stres Bozukluğu:Görüntüleme Çalışmaları


Kılıç F., Sezgin A. U.

1. Uluslarası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 15 November 2020, pp.73

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.73
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Travma sonrası stres bozukluğu, travma yaratan bir olayın ardından kişide ortaya çıkan ve en az bir ay süresince temel olarak olayın yeniden yaşanması, kaçınma, genel tepki düzeyinde azalma ve aşırı uyarılma belirtilerine yol açan bir bozukluktur. Mekanizması biyolojik modeller ve görüntüleme yöntemleri ile aydınlatılmaya çalışılmaktadır. fMRI ile yapılan görüntüleme çalışmalarında medial prefrontal korteks, hippokampüs ve amigdalada disfonksiyon görülmüştür. (1) fMRI çalışmalarında koşullama yönteminin seçilmesinin bazı negatif yönlerinin de olabileceği tartışılmaktadır.

Gereç-Yöntem: 2010-2019 yılları arasında Pubmed aracılığı ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış TSSBfMRI çalışmaları ile ilgili yayınlar irdelenmiştir.

Bulgular - Sonuçlar: fMRI eşliğinde klasik koşullama sağlanarak yapılan görüntüleme çalışmaları sonucunda farkındalık ve tehdit ile ilişkili bölgelerde TSSB hastalarında artmış aktivasyon gösterilirken, talamusta azalmış aktivasyon (2) gösterilmiştir. Güncel literatür ışığında TSSB patofizyolojisinin aydınlatılması için nöral devre mekanizmalarının incelenmesinin önemli olduğunu, uygulanabilirliği açısından klasik pavlovian koşullama yöntemi ile nöral devrede gözlemlenen patolojilerin yatkınlık sonucu mu oluştuğu yoksa TSSB gelişimi sonrası uzun dönem etkisi sonucu mu oluştuğunun ileride yapılacak çalışmalarla aydınlatılacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: TSSB, fMRI, Klasik Koşullanma