Hava kompresörüne bağlı transkonjunktival orbital amfizem gelişen bir olgu


Creative Commons License

Altınkurt E. , Haliloğlu M., Balcı Ö., Müftüoğlu O.

TOD 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

[PS-0585]

Hava kompresörüne bağlı transkonjunktival orbital amfizem gelişen bir olgu

Emre Altınkurt, Mahmut Haliloğlu, Özlem Balcı, Orkun Müftüoğlu
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü,İstanbul

AMAÇ: Hava kompresörüne bağlı transkonjunktival orbital amfizem gelişen bir olgunun klinik ve radyolojik özelliklerini tanımlamak ve paranazal sinüs kırığı olmadan da subkonjunktival amfizem gelişebileceğini göstermektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Travma nedeniyle transkonjunktival orbital amfizem gelişen bir olgu sunulmaktadır.
BULGULAR: Sağ gözünden,bir saat önce hava kompresörüne takılı hortumla yaralanan hasta,sağ gözde bulanık görme şikayetiyle başvurdu.Muayenesinde, sağ gözünün görmesi el hareketi düzeyindeydi.Biyomikroskobik muayenesinde bulbar konjunktivanın üst nazalinde laserasyon ve yaygın subkonjunktival hava bülleri vardı.Ön kamarada hifema mevcuttu ve pupilla refleksi zayıftı.Dilate fundus muayenesinde retina rekole idi ancak detay seçilemiyordu. Oküler ultrasonografide görüntü kalitesi kötüydü. Orbitanın bilgisayarlı tomografi ile incelenmesinde paranazal sinüs kırığı olmadığı ancak globun ekvatoruna kadar uzanan ekstrakonal serbest hava bulunduğu görüldü.
SONUÇ: Travma geçiren hastalardaki subkonjunktival amfizem genellikle paranazal sinüs kırığı nedeniyle gelişmektedir. Hava kompresörüne bağlı yaralanmalarda,paranazal sinüs kırığı olmadan da subkonjunktival amfizem görülebilir ve konjunktiva altındaki hava bülleri oküler ultrasonografinin görüntü kalitesini etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: amfizem,hava,kompresör,orbita,subkonjunktival,transkonjunktival,