Surgical and Non-Surgical Periodontal Treatments in Angle Class 2 Division 2 Cases with Completed Orthodontic Treatment


Creative Commons License

Uslu M., Cebesoy E. İ., Altaca M., Ünal N., Öztürk S. Z., Kocaoğlu B., ...More

Türk Periodontoloji Derneği 52. Bilimsel Kongresi ve 30. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.581-582

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.581-582
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective:

Periodontal treatments are often needed after orthodontic treatments. The main reasons are that orthodontic appliances in the mouth make it difficult for patients to practice oral hygiene habits and have retentive surfaces for the attachment of microbial dental plaque and the presence of muscle attachments such as the frenulum with high attachment that may impair the stability of orthodontic treatment. In addition, the fact that most of the patients start their orthodontic treatment in childhood makes the already difficult oral hygiene practices even more difficult.

 

Method and Findings:

A systemically healthy 19-year-old male patient with mild mental retardation was referred because of poor oral hygiene and position of the labial frenulum between upper central incisors after orthodontic treatment. As a result of the clinical and radiological examination performed, increased pocket depths (4-5 mm) in teeth numbered 12, 11, 21 and 22 and high attachment of labial frenulum in this region were detected; the patient was diagnosed as 'localized gingivitis on an intact periodontium' with a plaque amount of 35% and a bleeding value of 24% on probing. The patient has no bone loss according to radiograph and underwent scaling and root planing and received oral hygiene education. Frenectomy was performed one month after initial periodontal treatment and 3 months later in the second periodontal measurement, the amount of plaque was 13% and bleeding on probing was 9%. The increased pocket depths in the upper central and lateral incisors could not regress sufficiently as a result of the initial treatment and gingivoplasty/gingivectomy was planned for this region, scaling and oral hygiene training was repeated in the same session and polishing was performed. 1 week later, gingivoplasty/gingivectomy was performed.

 

Result:

The patient was switched to the maintenance phase and continues to receive supportive periodontal treatment at 3-month intervals.

Amaç:

Ortodontik tedaviler sonrasında sıklıkla periodontal tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun başlıca sebepleri arasında ağız içerisinde ortodontik apareyler bulunurken hastaların oral hijyen alışkanlıklarını uygulamada zorlanması ve bu apareylerin mikrobiyal dental plağın tutunumu için retantif yüzeylere sahip olmaları, yüksek bağlantıya sahip bir labial frenulum gibi ortodontik tedavinin stabilitesini bozabilecek kas ataşmanlarının varlığı ayrıca ortodontik tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun tedavilerine çocukluk döneminde başlanması bu dönemde hali hazırda zor olan oral hijyen uygulamalarını daha da zorlaştırmaktadır.

 

Yöntem ve Bulgular:

Sistemik olarak sağlıklı, orta derecede mental retardasyonu bulunan 19 yaşındaki erkek hasta; 2 yıl 7 ay süren ortodontik tedavisinin ardından oral hijyen yetersizliği ve üst orta kesici dişler arasındaki labial frenulumun konumu nedeniyle kliniğimize yönlendirilmiştir. Tarafımızca yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucu 12, 11, 21 ve 22 numaralı dişlerde artmış cep derinlikleri (4-5 mm) ve bu bölgedeki labial frenulumun yüksek bağlantısı tespit edilmiş; yapılan ölçümler sonucu plak miktarı %35, sondalamada kanama değeri %24 bulunan hastaya ‘sağlıklı periodonsiyumda lokalize gingivitis’ tanısı konmuştur. Hastanın radyografisinde ise kemik kaybına rastlanmamıştır. Aynı seans cerrahi olmayan periodontal tedaviler kapsamında diş taşı temizliği ve kök yüzey düzleştirme işlemi uygulanan hastaya oral hijyen eğitimi verilmiştir. Başlangıç periodontal tedavilerinden 1 ay sonra frenektomi yapılmıştır. Hastanın kliniğimize yönlendirilişinden 3 ay sonra ikinci kez periodontal ölçümleri yapılmış olup bu kez plak miktarı %13, sondalamada kanama ise %9 olarak saptanmıştır. İlk yapılan ölçümler sonucu gözlemlenen üst orta ve yan kesici dişlerde saptanan artmış cep derinliklerinin ise başlangıç tedavisi sonucu yeterince gerilemediği görülmüş ve bu bölge için gingivoplasti/gingivektomi planlanmıştır. Aynı seans diş taşı temizliği ve oral hijyen eğitimi tekrarlanmış, polisaj işlemi yapılmıştır. 1 hafta sonra ise gingivoplasti/gingivektomi yapılmıştır.

 

Sonuç:

Hasta idame fazına geçirilmiş olup 3 aylık aralıklarla destekleyici periodontal tedavi görmeye devam etmektedir.