COVID 19 HASTALARINDA ANTİTROMBİN III SEVİYELERİNNİ PROGNOSTİK ÖNEMİ


Anaklı İ.

20. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ KASIM 2020, İstanbul, Turkey, 16 November 2020 - 19 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Koagülasyon ve inflamasyon arasındaki etkileşim, COVID-19 hastalarında damar içi pıhtılaşma ve organ disfonksiyonunun önde gelen nedeni olabilir. Anormal pıhtılaşma profillerinin kötü sonuçlarla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada antitrombin (AT) aktivite düzeylerinin prognostik değerini ve taze donmuş plazma (TDP) tedavisinin klinik sonlanım üzerine etkisini değerlendirdik.

Gereç ve Yöntemler: Laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 hastalığı olan 104 kritik akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hastasının geleneksel pıhtılaşma parametreleri, AT aktiviteleri ve klinik sonlanımları geriye dönük olarak analiz edildi. AT aktivitesi <%75 olan hastalara TDP uygulandı ve bu hastalarda ulaşılan en yüksek AT aktiviteleri kaydedildi.

Bulgular: Ölen hastalarda önemli ölçüde düşük giriş AT aktivitesi seviyeleri (%73) kaydedildi. Sağ kalım için giriş AT aktivitesi kesme değeri %79, en düşük AT aktivitesi kesme değeri %58 olarak bulundu. TDP uygulamasından sonra AT aktivite düzeyleri %75 ve üzerinde olan hastalardaki klinik sonlanım, <%75 olan hastalardan daha iyiydi. AT’nin yanı sıra giriş d-dimer, C-reaktif protein ve prokalsitonin değerleri, mortalite risk faktörleri arasında yer alan koagülasyon ve inflamasyon parametreleriydi.

Sonuç: AT aktivitesi, COVID-19 ile ilişkili ARDS hastalarında sağ kalım ve organ yetmezliği için prognostik belirteç olarak kullanılabilir. COVID-19'un neden olduğu hiperkoagülopatili hastalarda TDP ile antitrombin uygulaması, tromboz profilaksisini iyileştirebilir ve böylelikle sağ kalımı olumlu yönde etkileyebilir.