Measuring Domestic Digital Divide By Using Latent Class Analysis: A Case Study Of Turkey


Arıcıgil Çilan Ç., ÖZDEMİR M.

Journal of the School of Business Administration, Istanbul University, vol.42, no.2, pp.219-234, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the rapid change and development of information technologies, use of technology and access levels to technology have now gained importance in determining the development levels of countries. Countries with access and ability to use information technologies are considered developed. The differences in use of technology between countries and/or differences in access to and use of information technology between individuals in a country have introduced the Digital Divide concept. The difference between countries is called International Digital Divide whereas the differences between individuals in a country are called Domestic Digital Divide. Based on variables that determine the levels of access to and use of information technologies in Turkey, the purpose of this study is to analyze the country’s Domestic Digital Divide. For this purpose, data about Turkey in European Social Survey were put to a Latent Class Analysis used in Categorical Data Analysis.

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişimle birlikte artık ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde teknoloji kullanım oranları ve bu teknolojilere 
erişim düzeyleri önem kazanmaktadır. Ülkeler bilgi teknolojilerine erişebildikleri ve bu 
teknolojileri kullanabildikleri ölçüde gelişmiş sayılmaktadır. Ülkeler arasındaki teknoloji 
kullanımı farklılıkları ve/veya bir ülkenin bireyler arasındaki bilgi teknolojilerinin kullanımı 
ve erişimindeki farklılıklar “sayısal uçurum” kavramını ortaya çıkarmıştır. Ülkeler 
arasındaki farklılıklar “uluslararası sayısal uçurum” ve ülkenin bireyleri arasındaki 
farklılıklar ise “ülke içindeki sayısal uçurum” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı Türkiye’ye ilişkin bilişim teknolojileri kullanım ve erişim düzeylerini belirleyen 
değişkenler temel alınarak ülke içindeki sayısal uçurumu analiz etmektir. Bu amaçla 
European Social Survey’den elde edilen Türkiye verilerine kategorik veri analizinde 
kullanılan gizli sınıf analizi uygulanacaktır.