İslam Dünyasını 'Refah Paylaşımı' Üzerinden Anlamaya Çalışmak: Niye Eşitsizlik Olsun Ki?


Taşcı F.

Yetkin Düşünce, no.15, pp.107-118, 2021 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Yetkin Düşünce
  • Page Numbers: pp.107-118

Abstract

Dünyada bir buçuk milyarı aşan bir Müslüman nüfus bulunmaktadır; bu, dünya nüfusunun yaklaşık % 25’ine denk gelmektedir. Başka bir ifade ile dünyadaki her dört kişiden biri Müslümandır. Ancak potansiyel güce rağmen İslam dünyasının dünyada Allah’ın verdiği nimetlerden aldığı paylarsa çok düşük seviyelerdedir. Hatta bu pay/laşma konusunda İslam ülkeleri arasında ve bir İslam ülkesinin kendi vatandaşları arasında muazzam denebilecek uçurumlar söz konusudur. Özetle, İslam dünyasında potansiyel var, ama fiilde sorunlar var, sorunlardan da öte “bitmeyen mahrumiyetler” söz konusudur. Neden? Bitmeyen mahrumiyetlerin kaynağı, “zemin” ile mi ilgili yoksa “zeminden gafil” fail ve failin fiilleri ile mi ilgili? Yani sorun İslam ile mi yoksa Müslümanlar ile mi ilgili? Bu ve buna bağlı bazı alt soruların cevabını arayalım.