Uluslarararası gıda rejimi ve Türkiye tarımı


TAHSİN E.

İKTİSAT DERGİSİ, vol.530, no.530, pp.82-92, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 530 Issue: 530
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: İKTİSAT DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.82-92
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This paper aim to focus on the determinants of Turkish agriculture structure by the 2000s. Firstly, while analyzing the main pillars of international food regime it is suggested that determinants of Turkish agricultural structure are also being shaped under these given circumstances. In addition to these facts it is given that Turkish agricultural structure has undergone a deep transformation by the Agricultural Reform Implementation Project (ARIP) that has accelerated by the letter of intent given to IMF in 1999 and subsequently its framework was formed with the aim of harmonization to the main principles of WTO and EU Common Agriculture Policy. The main consequences of TRUP are being analyzed within this context and reforms such as Direct Income Support System has been evaluated. Besides, the reasons and effects of rise in world food prices has been considered as one of the main factor determining the international food regime and food security in developing countries. While analyzing the reasons of rise in interna -tional food prices, the relationship between ARIP and international food prices and its possible effects to Turkish agricultural structure are being questioned.

Bu çalışma 2000’li yıllarda Türkiye’de tarım üretimini belirleyen koşullara odaklanmayı amaçlamaktadır. Öncelikle 2000’li yıllarda uluslararası gıda rejiminin temel dayanaklarını oluşturan olgular analiz edilirken, Türkiye tarımının söz konusu gıda rejiminden bağımsız şekillenmediği veri alınmaktadır. Bununla birlikte Türkiye tarımının 1999 tarihli IMF niyet mektubu ile ivme kazanan, AB (Avrupa Birliği) Ortak Tarım Politikası ile tarım ticaretinde DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) kurallarına uyum sürecini kapsayan TRUP (Tarım Reformu Uygulama Projesi) ile birlikte köklü bir dönüşüm sürecine girdiği saptaması yapılmaktadır. TRUP politikalarının sonuçları bu kapsamda ele alınmakta, özellikle Doğrudan Gelir Destekleme (DGD) sistemi gibi politikaların tarımsal üretim koşullarını ne şekilde etkilediği tartışılmaya çalışılmaktadır. Diğer yandan son yıllarda uluslararası gıda fyatlarındaki artışın Türkiye gibi ülkelerde gıda güvenliği sorununu gündeme getirdiği dikkate alınmakta, gıda fyatlarındaki artışın nedenleri ve sonuçları irdelenmeye çalışılmaktadır. Buna ek olarak TRUP süreci ile uluslararası gıda fyatları arasında ne tür bir bağlantı olduğu ile uluslararası gıda fyatlarındaki artışın Türkiye’deki tarımsal yapılara olası etkileri tartışılmaya çalışılmaktadır.