Serhengî, Fetih-nâme-i 'Akl-i Vâdî-i [Serhengî [Bir Müşahidin Dilinden Osmanlıların 1574 Tunus Seferi]


Creative Commons License

GÖGER V., SARIKAYA H.

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2015

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Semerkand Yayınları
  • City: İstanbul